Jesteś tutaj: Strona główna » Baza Wiedzy » AKCJE I INICJATYWY » Drzewko za butelkę XII Edycja

Drzewko za butelkę XII Edycja

Moda na „ekologię”, rosnąca świadomość społeczeństwa jest szansą na poprawę błędnego postępowania względem środowiska. Akcja „Drzewko za butelkę”® prowadzona w miejscowościach, gdzie swoją działalność gospodarczą prowadzą realizatorzy Programu „Odpowiedzialność i Troska”® ma przybliżać najmłodszym konieczność podejmowania działań ekologicznych. 

Akcja ekologiczna „Drzewko za butelkę”®, którą już po raz XII prowadzą firmy chemiczne realizujące Program „Odpowiedzialność i Troska”® ma na celu zaszczepienie w uczestnikach dbałości o stan środowiska naturalnego, a także podnoszenie świadomości i wrażliwości ekologicznej. Przedsięwzięcie prowadzone od 2003 roku jest zabawą z elementami rywalizacji pomiędzy dziećmi ze szkół i przedszkoli w uzbieraniu, jak największej ilości niepotrzebnych, plastikowych butelek „PET”. Zebrane butelki, za pośrednictwem zaangażowanych w akcję firm recyklingowych, trafią do powtórnego przerobu, a ich symbolem są sadzone w najbliższym otoczeniu drzewka i krzewy. Wszyscy uczestnicy akcji mogą liczyć na szereg atrakcji oraz ciekawe nagrody. Najważniejsze jednak w Akcji „Drzewko za butelkę”® są walory edukacyjne, aktywne uczestnictwo w ochronie środowiska naturalnego oraz troska o własne otoczenie. 

Dla zobrazowania wartości oraz skali przedsięwzięcia warto podkreślić fakt, iż od kilku edycji Patronat Honorowy nad Akcją sprawuje Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Główny Konserwator Przyrody. Podczas wszystkich dotychczasowych jedenastu edycji dzieci zebrały łącznie 18 967 783 sztuk butelek i posadziły 24 438 sztuk drzewek. 

Wszystkich sympatyków Akcji zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w zabawie oraz do odwiedzania strony www.drzewkozabutelke.pl. Można tam znaleźć bieżące informacje o przebiegu Akcji, ale również konkursy w trybie online.  

XII edycji Akcji „Drzewko za butelkę”® towarzyszyć będzie, jak co roku wiele atrakcji przygotowanych przez lokalnych koordynatorów, firmy należące do Programu „Odpowiedzialność i Troska”®. W tym roku Akcję prowadzą firmy: Ashland Sp. z o.o. 
z Miszewa, ANWIL S.A. z Włocławka, Branżowa Organizacja Odzysku S.A. z Tarnowa, PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. oraz PCC Rokita S.A. z Brzegu Dolnego, Zakłady Chemiczne „Organika – Sarzyna” S.A. z Nowej Sarzyny. 

W Polsce Program „Odpowiedzialność i Troska”® nadzorowany jest przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, a w Europie przez Europejską Radę Przemysłu Chemicznego-CEFIC. Zakłada on otwartość działań prowadzących do zmniejszenia oddziaływania na środowisko, poprawę warunków pracy oraz zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji. Szerząc jedną z głównych przesłanek Programu komunikację i dialog ze społeczeństwem, firmy chemiczne należące do Responsible Care („Odpowiedzialność i Troska”) pragną pokazać, że chemia w rzeczywistości jest przyjazna ludziom i środowisku. Logo Programu (dłonie okalające molekuły) symbolizuje troskę, z jaką branża chemiczna przygląda się własnej działalności wytwórczej i odpowiedzialność we wszystkich obszarach swojego oddziaływania, nie tylko na środowisko, ale również na zdrowie ludzi. W Polsce Program „Odpowiedzialność i Troska” skupia 32 przedsiębiorstw (zarówno producentów jak i dystrybutorów), których działania w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji wytwórczych oraz profilaktyki zdrowotnej przynoszą istotne efekty
Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie www.rc.com.pl

Dodaj komentarz

KomentarzeInowacyjna gospodarka