Jesteś tutaj: Strona główna » Baza Wiedzy » ŚRODOWISKO » Fundusz Niedoskonały

Fundusz Niedoskonały

Możliwość wymiany silników wprowadzona w ostatecznej wersji nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego może wpłynąć negatywnie na stan populacji ryb – uważa międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF. Jednak ostateczny kształt funduszu uwzględnia też postulaty środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i sektora rybołówstwa.

 

W poniedziałek, 28 stycznia, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady Ministrów ds. Rybołówstwa Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie podziału 6,7 mld euro środków, które będą dostępne w ramach nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020. Zespół negocjacyjny pod przewodnictwem greckiej Prezydencji uzgodnił szereg kluczowych działań, które przyczynią się do promocji i wdrażania zasad odpowiedzialnego rybołówstwa, jak również stopniowej odbudowy przełowionych stad ryb. 

Niepokój budzą zapisy umożliwiające wymianę silników statków rybackich, w tym także tych poławiających przy pomocy narzędzi trałowych – tłumaczy Piotr Prędki z WWF Polska. - W praktyce oznaczają zgodę na wymianę silników na nowe o tej samej mocy na jednostkach do 12 metrów, silników o mocy o 20% niższej niż obecna na statkach o długości pomiędzy 12-18 metrów i silników o mocy o 30% mniejszej na statkach powyżej 18 metrów. Zwracamy uwagę, że finansowanie wymiany silników ze środków publicznych na statkach prywatnych podmiotów gospodarczych może zagrozić realizacji działań na rzecz dostosowania wielkości floty do dostępnych zasobów, jak również działań na rzecz odbudowy przełowionych stad ryb. 

Jednocześnie unijny zespół negocjacyjny zdecydował, że finansowanie budowy nowych statków nie zostanie przywrócone w ramach nowego funduszu. W zamian zapewniono środki na pomoc młodym rybakom w rozpoczęciu działalności połowowej oraz szkolenia dla rybaków w zakresie zrównoważonych praktyk rybackich. WWF z zadowoleniem przyjmuje ten fakt, gdyż działania te są kluczowe, aby zapewnić rzeczywiste wsparcie osobom zatrudnionym w sektorze rybołówstwa. 

W ramach negocjacji powzięto też decyzję o zwiększeniu finansowania w zakresie monitoringu, kontroli i zbierania danych naukowych. WWF liczy, że środki te pozwolą państwom członkowskim ograniczyć nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy, które na niektórych akwenach sięgają 40% wszystkich połowów. 

Pomimo pozytywnych sygnałów dotyczących odbudowy niektórych stad komercyjnie poławianych ryb, ogólna kondycja światowych zasobów jest daleka od zadawalającej – dodaje Prędki. – 38% stad eksploatowanych w północnym Atlantyku i 88% tych poławianych w Morzu Śródziemnym jest przełowione lub poławiane na najwyższym możliwym poziomie. Wydaje się, że podjęte w ramach negocjacji trójstronnych decyzje dają realną szansę na poprawę sytuacji. Mamy nadzieję, że środki z nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego pozwolą na odbudowę zasobów, zapewnienie stabilności ekonomicznej dla lokalnych społeczności zależnych od rybołówstwa, a w rezultacie zapewnią konsumentom dostępność złowionych w sposób zrównoważony ryb.

Osiągnięcie porozumienia w ramach negocjacji trójstronnych kończy proces reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej. WWF pragnie podziękować posłom Parlamentu Europejskiego oraz polskiemu społeczeństwu za poparcie i przyłączenie się do prowadzonych przez WWF działań na rzecz wprowadzenia zasad zrównoważonego rybołówstwa. Dzięki e-mailom i podpisom obywateli państw należących do wspólnoty europejskiej, udało się zapobiec wprowadzeniu rozwiązań niekorzystnych dla środowiska i rybaków.

 

źródło: http://www.wwf.pl/

Dodaj komentarz

KomentarzeInowacyjna gospodarka