Jesteś tutaj: Strona główna » Polityka prywatności portalu www.ekoexpo.pl

Polityka prywatności portalu www.ekoexpo.pl

Informujemy, iż poprzez korzystanie w jakikolwiek sposób z portalu znajdującego się pod adresem www.ekoexpo.pl, w tym także bez dokonania rejestracji stajesz się jego użytkownikiem i w związku z powyższym akceptujesz zasady określone poniżej w Polityce Prywatności. Oświadczamy, iż naszą podstawową zasadą jest przestrzeganie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych, gdyż ważne jest dla nas zaufanie tych, którzy przekazują nam swoje dane osobowe rozumiane jako informacje, które osobiście identyfikują użytkownika.

Jeżeli po zapoznaniu się z treścią Polityki Prywatności nie zgadzasz się z nią w jakimkolwiek zakresie, nie odwiedzaj naszego portalu, nie dokonuj rejestracji, nie udostępniaj nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby, a także nie nabywaj oferowanych za naszym pośrednictwem towarów czy usług.

Każdy z Użytkowników jest zobowiązany do:

  • nieumieszczania w serwisie obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby i wszelkich innych materiałów, które są niezgodne z obowiązującym prawem oraz stanowią naruszenie praw autorskich osób i podmiotów trzecich

  • podawania prawdziwych danych

  • korzystania z portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

     

§1

Zgoda użytkownika odnośnie przekazanych danych osobowych

Korzystając z naszego portalu lub przekazując dane osobowe, poprzez proces rejestracji, użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, wykorzystywanie, przechowywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w Polityce Prywatności. Dane, o podanie których jest proszony użytkownik to przeważnie imię i nazwisko oraz adres e-mail, zaś w przypadku Użytkownika biznesowego dodatkowo nazwa firmy, jak i również opcjonalnie NIP i REGON. Informujemy, iż wymagamy podawania przez Użytkownika jedynie tych danych, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie serwisu; a ich niepodanie uniemożliwi dokonanie czynności. W przypadku płatności kartą kredytową obsługę użytkownika przejmuje inny podmiot, także w zakresie odpowiedzialności za zarządzanie danymi użytkownika. Zawsze dajemy Użytkownikowi możliwość modyfikacji lub całkowitego usunięcia swoich danych z naszych baz poprzez skontaktowanie się z nami pod adresem email: kontakt@ekoexpo.pl

Dane osobowe podane na portalu, przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp., są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony, dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

§2

Rodzaje i sposoby gromadzenia informacji za pośrednictwem portalu

  1. Informacje przesyłane przez przeglądarkę sieci Web użytkownika

Mamy dostęp do informacji przesyłanych automatycznie przez przeglądarkę sieci Web Użytkownika. Informacje takie zwykle obejmują: adres IP użytkownika, nazwę systemu operacyjnego użytkownika oraz nazwę i wersję przeglądarki. Zakres otrzymywanych informacji zależy od ustawień przeglądarki sieci Web Użytkownika, których powinien być świadom. Podkreślamy, że informacje przekazywane przez przeglądarkę Użytkownika nie pozwalają na jego osobistą identyfikację i są wykorzystywane w celu prowadzenia statystyk oraz dla celów administracyjnych, a także analizy naruszeń bezpieczeństwa.

  1. Informacje przekazane dobrowolnie przez Użytkownika.

Gromadzimy informacje, które Użytkownik przekazuje nam dobrowolnie podczas korzystania z portalu, informacje te mogą mieć charakter danych osobowych. Są one gromadzone w celu korzystania z naszego portalu między innymi poprzez realizację zamówień, w celu kontaktu z Użytkownikami, a także wysyłania informacji o naszych usługach.

  1. Cookies

Cookies to pliki tekstowe, używane w celu zapisywania informacji. Nie są one szkodliwe, dlatego nie musisz wyłączać ich obsługi w przeglądarkach. Nie udostępnianie ich może spowodować, że Użytkownik może nie być w stanie korzystać z witryny, za co nie ponosimy odpowiedzialności. Nie odpowiadamy za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są w naszym portalu.

§3

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem naszego portalu podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika.

§4

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w zabezpieczonych bazach danych. Nie możemy jednak zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Internet i nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa pozostające poza naszą kontrolą.

§5

Łącza do witryn internetowych osób i podmiotów trzecich

Nasz portal może zawierać łącza do stron internetowych prowadzonych przez podmioty trzecie, niezależne od nas. Nie sprawujemy kontroli nad takimi stronami internetowymi i nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść, bezpieczeństwo ani regulacje odnośnie danych osobowych. Zalecane jest zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności umieszczonymi w tych witrynach sieci Web przed korzystaniem z nich bądź przekazywaniem jakichkolwiek danych osobowych.

§6

Wyłączenia odpowiedzialności

Nie bierzemy odpowiedzialności za treści opinii i komentarzy osób prywatnych i firm umieszczonych na portalu, a także za naruszenia przez wyżej wskazane podmioty praw autorskich. Formularze znajdujące się gościnnie na naszym portalu nie podlegają Polityce prywatności. Nie bierzemy odpowiedzialności za zamieszczane na naszym portalu reklamy, choć przykładamy wielką wagę do tego, by nasi reklamodawcy byli jak najbardziej rzetelni.

§7

Pytania dotyczące Polityki Prywatności

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Prywatności prosimy o kontakt na adres email: kontakt@ekoexpo.pl

 

 

§8

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji Polityki Prywatności w każdym czasie i bez konieczności uprzedniego zawiadomienia Użytkowników. Aktualizacja lub modyfikacja odbywa się poprzez umieszczenie zmienionej wersji Polityki Prywatności na naszym portalu. Ewentualne zmiany obowiązują tylko wobec danych osobowych zgromadzonych po umieszczeniu zmienionej wersji Polityki Prywatności na portalu. Każdego Użytkownika korzystającego w jakikolwiek sposób z portalu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.


 

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności: 16.03.2011

Dodaj komentarz

KomentarzeInowacyjna gospodarka