Jesteś tutaj: Strona główna » Baza Wiedzy » DOM » Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to urządzenia rozwiązujące problem ścieków, na terenach pozbawionych sieci kanalizacyjnej. Z powodzeniem zastępują, często nieszczelne, szamba. Są proste w montażu i eksploatacji, tanie w utrzymaniu i ekologiczne. Funkcjonowanie oczyszczalni opiera się działaniu bakterii, biologicznie rozkładających ścieki. Woda po oczyszczeniu ma drugą klasę czystości i odpowiada normom polskim i unijnym.

Zasada działania przydomowej oczyszczalni

Ścieki są odprowadzane rurami kanalizacyjnymi do zbiornika gnilnego. Zbiornik jest wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), który jest odporny na chemiczne działanie wielu substancji i całkowicie nieprzepuszczalny co daje gwarancje szczelności.

W głównym zbiorniku następują podstawowe procesy oczyszczania. Po pierwsze, ścieki ulegają sedymentacji. Cząstki stałe opadają na dno dzięki sile grawitacji, powyżej pozostają cząstki mniejszej gęstości i woda. W zbiorniku swoja pracę wykonują bakterie beztlenowe wspierane enzymami, rozkładając związki zawarte w ściekach na proste substancje. Na dnie zbiornika tworzy się osad, który co jakiś czas musi być wywożony. Jednak o wiele rzadziej niż w przypadku tradycyjnego szamba. 

Tak podczyszczona woda, dodatkowo przefiltrowana mechanicznie wypływa przez studzienkę rozdzielczą do sieci rozsączającej. Rury rozsączające pełnią dwojaką funkcje. Następuje w nich proces doczyszczania z udziałem bakterii tlenowych a tak oczyszczona woda, poprzez system drenażu przesiąka do gruntu.

Zalety przydomowych oczyszczalni

Budowa sieci kanalizacyjnej na niektórych obszarach jest nieopłacalna. Duże rozproszenie budynków zwiększa długość sieci i koszty. Dlatego są tereny, na których kanalizacja nigdy nie powstanie. Dotychczas stosowanym rozwiązaniem zastępczym były szamba w połączeniu z wozami asenizacyjnymi. Jest ono jednak obarczone wieloma wadami, które nie występują kiedy zastosujemy nowoczesne rozwiązanie, czyli przydomową oczyszczalnię.

 
Przydomowa oczyszczalnia ścieków  

Koszty utrzymania:
preparaty zawierające bakterie i enzymy, ewentualnie prąd (w przypadku oczyszczalni opartej o bakterie tlenowe lub konieczności instalacji przepompowni);
wywożenie osadu (bardzo rzadko)
w sumie około 150 zł rocznie

 
Eksploatacja
Prosta i nie wymagająca specjalnej wiedzy. Polega na dostarczaniu bakterii i enzymów do kanalizacji oraz wywożeniu osadu ze zbiornika.
 

Uciążliwość
Praktycznie żadna, rzadkie odwiedziny firmy asenizacyjnej.

 

 

Jaki typ oczyszczalni wybrać

Wybór oczyszczalni zależy od potrzeb użytkowników. Liczby osób, charakteru budynku, co za tym idzie ilości wytwarzanych ścieków. A także od wielkości działki i poziomu wód gruntowych.
 

Wielkość

Im więcej osób mieszka w domu tym większa oczyszczalnia jest potrzebna do neutralizacji ścieków. Większa, tzn. o pojemniejszym zbiorniku głównym. Wraz z objętością oczyszczalni, rośnie moc przerobowa jak i cena instalacji. Nie rosną natomiast koszty użytkowania.
Natomiast zbyt mały zbiornik, może być przyczyną większej częstotliwości odwiedzin firmy asenizacyjnej. Pamiętajmy, że w oczyszczalniach gromadzi się osad, który trzeba, co prawda rzadko, wywozić.
Wielkość zbiornika zależy także od charakteru użytkowania. Mniejszą oczyszczalnie zainstaluje się przy domku weekendowym, na działce. Większą jeżeli użytkownicy stale przebywają w domu.
 

Typ oczyszczalni

Mam tu na myśli wybór pomiędzy oczyszczalnią tlenową, z pompką napowietrzającą, ale za to bez sieci rozsączającej. A oczyszczalnią beztlenową, nie potrzebującą energii elektrycznej ale z koniecznością ułożenia rur rozsączających.
 

Oczyszczalnia tlenowa

Jej zalety to:

  • Brak sieci rozsączającej.
  • Pełne oczyszczanie w zbiorniku gnilnym. Woda wypływająca z oczyszczalni może być odprowadzona do wód powierzchniowych.
  • Nie wymaga dużej powierzchni

Wady

  • Konieczność podłączenia elektryczności. Zużycie prądu (niewielkie)

Oczyszczalnia beztlenowa

Zalety:

  • Nie wymaga elektryczności. Mniejsze koszty użytkowania

Wady:

  • Potrzebna nieco większa powierzchnia do budowy sieci rozsączającej

źródło:  http://www.ekolog.ovh.org

Dodaj komentarz

KomentarzeInowacyjna gospodarka