Jesteś tutaj: Strona główna » Baza Wiedzy » RODZINA » Top trendy w edukacji

Top trendy w edukacji

Jak będzie wyglądać szkoła przyszłości? Dzieci będą się uczyć odpowiedzialności, współpracy i samodzielnego myślenia. Będą w tym pomagać nie tylko nauczyciele, ale również firmy i ich nowoczesne technologie.

 

Technologie kognitywne sprawiają, że maszyny są w stanie uczyć się, wyciągać wnioski i współpracować z ludźmi w bardziej naturalny i spersonalizowany sposób. - Coraz mniejsze komputery będą nam towarzyszyć niedługo w każdej sytuacji. Analizując wszelkie dostępne informacje jednocześnie pomogą nam w podejmowaniu najlepszych dla nas decyzji – uważa Ales Bartunek, dyrektor generalny IBM Polska i kraje bałtyckie.
 

Według prognoz IBM indywidualne systemy nauczania, wykorzystujące narzędzia analityczne w chmurze obliczeniowej, należą do pięciu najważniejszych innowacji, które wkrótce zmienią nasze życie. Tego typu podejście mogłyby pomóc zlikwidować problem braków w wykształceniu i dopasowaniu do rynku pracy.

 

Taki kierunek w rozwoju branży IT wynika z kluczowych trendów na rynku i w społeczeństwie. Dotyczących również edukacji. IBM pracuje już nadpierwszą szkołą przyszłości w USA. Ma pomóc nauczycielom stworzyć program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb 170 tysięcy uczniów. Od rozpoczęcia edukacji aż po znalezienie pracy. Mocne strony uczniów i ścieżki kariery uczniów powstaną na podstawie informacji z wyników egzaminów, obecności czy zachowania, zgromadzonych na platformach e-learningowych, dzieki narzędziom analitycznym w chmurze obliczeniowej. Tego typu szkoły mogłyby pomóc zlikwidować problem braków w wykształceniu i dopasowaniu do rynku pracy. Aktualnie dwie trzecie dorosłych na świecie nie ma nawet średniego wykształcenia.

Już niedługo 90 proc. miejsc pracy wymagać będzie znajomości nowych technologii. System edukacyjny musi się więc szybko dostosować do zmieniających się realiów. A to wymaga współpracy szkół i uczelni z organizacjami i prywatnymi firmami. Szkoły - z klas, gdzie uczniowie słuchają wykładu nauczyciela i piszą sprawdziany - staną się bowiem centrami wiedzy i kompetencji, a uczniowie będą się uczyć nie tylko o istniejących rozwiązaniach, ale i tworzyć wspólnie nowe. Do tego potrzebny jest nowoczesny sprzęt, mobilne, interaktywne narzędzia, know-how.

 

1. Wykorzystanie technologii mobilnych - Urządzenia przenośne zastępują zeszyty i notatniki. Technologie stają się nie tylko narzędziem komunikowania się i rozrywki, ale i nauki.

2. Interaktywne narzędzia - Kreda i gąbka? Już niedługo nikt nie będzie wiedział, do czego służą. Interaktywne tablice mają pomagać w wizualizowaniu wiedzy, szukaniu powiązań, rozwiązywaniu zadań.

3. Nauczyciel jako mentor - Z systemu "centro-nauczycielskiego" szkoła przechodzi na system "centro-uczniowski". Nauczyciel będzie stał z boku, obserwował i doradzał. Uczniowie nie będa odtwarzać wiedzy, ale sami ją tworzyć i sami oceniać, sprawdzając często wiedzę od razu w praktyce.

4. Aplikacje dla nauczycieli i uczniów - Polska firma MorrisCooke stworzyła aplikację Explain Everything (Objaśnij Wszystko), która jest łatwą w obsłudze elektroniczną tablicą do tworzenia i nagrywania prezentacji, która pozwala komentować, animować, opowiadać, importować i eksportować prawie wszystko i niemal wszędzie

5. E-learning -Do nauki na odległość niezbędne są nie tylko komputery i łącza internetowe, ale też zmiana mentalności i dodatkowe aplikacje ułatwiające system oceniania i dostosowywania sposobu nauczania do konkretnego ucznia.

6. Nauka programowania - Już dzieci w szkole podstawowej będą się uczyć programowania. Własne aplikacje komputerowe mogą tworzyć już kilkulatki.

 

Źródło: Magdalena Krukowska, Forbes

Dodaj komentarz

KomentarzeInowacyjna gospodarka