Jesteś tutaj: Strona główna » Baza Wiedzy » RODZINA » Kiedy się rozwodzicie, starannie dzielcie wasze inwestycje

Kiedy się rozwodzicie, starannie dzielcie wasze inwe...

Podczas negocjowania rozwodu, wiele par poświęca stosunkowo mało uwagi kontom emerytalnym i inwestycyjnym. Widzą w nich pulę pieniędzy, którą mogą po prostu podzielić na pół. To błąd.

Żeby podział był sprawiedliwy, konta i ich zawartość wymagają dokładnej analizy. Różne rodzaje rachunków emerytalnych mają swoje własne zasady dotyczące opodatkowania i dostępu do pieniędzy. Dwie inwestycje, mające jednakową wartość, wyrażoną w gotówce, mogą szalenie różnić się zobowiązaniami podatkowymi. Oto trzy ważne rzeczy, które trzeba uwzględnić:

Po pierwsze, dowiedzcie się, co posiadacie.

Pary powinny rozpocząć od inwentaryzacji swych zasobów inwestycyjnych, w tym wszystkich wspólnych i indywidualnych rachunków bieżących, oszczędnościowych, emerytalnych i maklerskich. Nie należy zapomnieć o akcjach i obligacjach złożonych w sejfie lub o koncie, które nadal funkcjonuje pod panieńskim nazwiskiem żony.

Polisy ubezpieczeniowe i świadczenia pracownicze, takie jak odroczone wynagrodzenia, nabywane opcje na akcje lub emerytury mogą również mieć wartość pieniężną i być ważnym źródłem przyszłych dochodów. Przy sortowaniu i podziale różnych aktywów i kont, należy uwzględnić koszty utrzymania każdego z małżonków, aktualne zobowiązania finansowe i długoterminowe cele oszczędnościowe.

„Czasem warto wynająć księgowego śledczego, który pomoże odnaleźć każdy składnik majątku” - mówi Mary Ryan, doradczyni finansowa z Vanguard Group.

Po drugie, wyceńcie podzielone konta emerytalne.

Oboje małżonkowie mogą po prostu odejść z pieniędzmi na swoich kontach emerytalnych typu IRA (Individual Retirement Account, Indywidualne Konta Emerytalne) i 401(k). Ale w ramach rozwodu możliwe jest również przeniesienie niektórych aktywów z jednego konta małżeńskiego na drugie, bez konsekwencji podatkowych lub innych kar.

W przypadku IRA, zatwierdzony przez sąd dekret rozwodowy lub separacyjny musi wskazywać, jak środki mają być podzielone między małżonków. Niektóre instytucje finansowe wymagają również, by w dekrecie podać numery kont emerytalnych oraz beneficjentów i opiekunów kont. Po zatwierdzeniu rozwodu, pieniądze przenoszone z jednego konta IRA na drugie są zwolnione z opodatkowania. Moment jest ważny. Jeśli aktywa są przenoszone przed zatwierdzeniem przez sędziego dekretu o rozwodzie lub separacji, może to być postrzegane jako dystrybucja środków podlegających 10% opodatkowaniu. W przypadku planów 401(k) i innych kont emerytalnych, zakładanych przez pracodawców, sąd musi wydać decyzję o podziale zwaną QDRO (Qualified Domestic Relations Order).

Po trzecie, zadbajcie o konta po podziale.

Po zatwierdzeniu ugody rozwodowej pary powinny upewnić się, że umowa została zrealizowana w każdym szczególe. Inaczej, ogromne sumy pieniędzy mogą trafić do niewłaściwej strony. Trzeba również dokonać przeglądu beneficjentów poszczególnych kont, w tym emerytalnych i ubezpieczeniowych. Często, jako beneficjent, błędnie wskazany jest były małżonek.

Każda ze stron powinna również sprawdzić, czy alokacja aktywów po podziale odpowiada jej celom i potrzebom. W razie czego, należy dokonać zmian w alokacji i przeprowadzić równoważenie aktywów, tak by nowe portfele byłych małżonków odzwierciedlały ich osobiste cele na następny etap życia.

 

Na podst. If Divorcing, Divide Investments With Care, Lisa Ward, The Wall Street Journal

Dodaj komentarz

KomentarzeInowacyjna gospodarka